Driver du företag som elektriker? - Kontakta oss så marknadsför vi ditt företag!

Tjänster

Vanliga tjänster inom el

Som företag inom el och reparationer samt installationer inom detta område så åtar sig en elektriker i Stockholm oftast alla förekommande uppdrag. Här är det inga uppdrag som är för stora eller för små och alla kunder är lika viktiga då det gäller att uppnå ett fullgott resultat med fokus på elsäkerheten och kvaliteten samt alla de funktionella egenskaperna. Nedan följer några av de vanligaste arbeten som alltid ger det bästa resultatet och den högsta kostnadseffektiviteten, genom att alltid anlita en professionell elektriker.

Elinstallationer i kök och badrum

Det finns två stora platser i hemmet och på alla företag där det är extra viktigt att alla elinstallationer har blivit utförda av en behörig fackman. Detta är då alla de badrum/toaletter och kök som finns. Naturligtvis kommer det även att finnas en kombination av vatten och el på andra platser såsom tvättstugor och en del groventréer, vilket gör att dessa platser också blir lika viktiga. Inom dessa områden finns det specialister att anlita vilket alltid medför ett bättre och säkrare resultat som är A och O för att inte utsätta någon för eventuell livsfara.

El – Installation av bergvärmepump

Något som blivit mycket populärt både för dess fantastiska funktion, och effekt samt att de även är mycket miljövänliga och energisparande är bergvärmepumpar. Här kommer det naturligtvis att vara mera än en elektriker som är inblandad, men när själva pumpen ska installeras så är detta ett jobb för elektrikern. I detta fall kommer denna installation at6t kunna göras av en elektriker med B-behörighet, då denna kommer att vara en enhet som ansluts till det befintliga elnätet.

Kompletta elinstallationer vid nybyggnation

Något som också kräver att alla anlitar en elektriker i Stockholm är alla de olika installationer som ska göras vid nybyggnation. Detta är det som kallas för kompletta elinstallationer från grunden med allt från elmätare till den sista kontakten i väggen. Då detta är en nyinstallation kommer det att kräva en erfaren elektriker med AB-certifikat, eller att en inspektion och ett godkännande ges av en person med denna behörighet. Detta är något som alltid kan fås genom att anlita en kompetent elfirma.

Kontakta oss

Söker du uppdrag inom el för ditt företag, kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan hyra denna hemsida.