Driver du företag som elektriker? - Kontakta oss så marknadsför vi ditt företag!

El

El- Vad är det

El är ett begrepp för allt som dagligen omger oss i form av den energi som driver all belysning samt alla andra olika maskiner och apparater som vi dagligen använder. El och installationer av denna är också något som alltid ska utföras av den som har erfarenhet och kunskap samt utbildning inom området. När du anlitar en elektriker i Stockholm ska du därför alltid vara säker på att du anlitar ett företag med ett gott renommé och alla de olika behörigheter inom el som krävs för de jobb som utförs.

Ett antal exempel på vad en elektriker i Stockholm utför:

  • Felsökning av kablar m.m.
  • Jordning och jordfelsbrytare
  • El-central – Installation och expansion
  • Elmätare – Installation
  • Reparation – Ledningar och uttag
  • Reparation – Värmepannor och Elradiatorer
  • Reparation/Installation – Belysning och ljuskällor

Kontakta alltid en erfaren elektriker för alla dessa och eventuella övriga installationer då det gäller säker el i hemmet och på företaget.

Kontakta oss

Söker du uppdrag inom el för ditt företag, kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan hyra denna hemsida.